Menu

Zabezpieczenia instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku

29 listopada 2020 - Budownictwo
Zabezpieczenia instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku

Nowoczesny budynek posiada całą masę różnego rodzaju kabli i rur. Przed okresem zimowym dobrze jest sprawdzić instalacje łatwo ulegające uszkodzeniom mechanicznym lub narażone na zniszczenie podczas zmian pogodowych. Ich ewentualna naprawa może się wiązać z przestojami w dostawie energii lub problemami z funkcjonowaniem obiektu. Przede wszystkim jednak generuje dodatkowe koszty.

 

Zagrożenia dla zdrowia i zabezpieczenie przed zniszczeniami

 

Akcesoria, których zadaniem jest ochrona rur i ochrona kabli, a także konstrukcje eliminujące zagrożenie stosuje się w przypadkach, kiedy odkryte linie stanowią niebezpieczeństwo dla użytkowników lub osób postronnych. Z drugiej strony ochrona taka konieczna jest dla uniknięcia uszkodzeń samych kabli i osprzętu. Uszkodzenia rur również mogą skończyć się większą awarią.

Zobacz: zasobniki kablowe – PTS Rabka

 

Do czego przydają się zasobniki kablowe?

 

Trwałe i odporne na zmiany temperatury zasobniki kablowe stosuje się nie tylko przy rozbudowie instalacji, tak aby ułatwić rozgałęzienia i zaciąganie kabli. Produkty te znajdują też zastosowanie przy przechowywaniu niezbędnych nadmiarów kabli lub jako magistrale do łączenia tras przesyłowych.

 

Zasobniki kablowe pozwalają ponadto na łatwy transport zapasów kabla bez konieczności wprowadzania zmian w rurociągach. Ochrona kabli i osprzętu szczególnie istotna jest w miejscach narażonych na powtarzające się awarie czy przecięcia, na przykład w miejscach, gdzie mogłyby mieć do nich dostęp zwierzęta.

 

Instalacje w trudnych warunkach

 

W wykopach lub na szlakach komunikacyjnych ochrona rur oraz ochrona kabli są zadaniami nie podlegającymi dyskusji. Pęknięte rury lub kable mogłyby tam doprowadzić do większych problemów, toteż układa się je pod warstwą izolacji, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie linii. W zimowych warunkach ochrona rur wymaga również termoizolacji i instalacji systemów grzewczych.

 

Nie wolno ponadto zapominać o ochronie zdrowia przypadkowych ludzi, a także o problemach formalno-prawnych, związanych z ewentualnymi wypadkami. Eksploatacja instalacji elektrycznych związana jest też z zagrożeniem pożarowym, toteż obiekty budowlane muszą posiadać właściwie dobraną i wykonaną instalację przewodów, pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństwa.